Mēs

KAS MĒS ESAM

Biedrība dibināta 2017.gada 16. novembrī.

Biedrībai “Eņģeļa sirds” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās.

Biedrības pirmsākumi meklējami pirms aptuveni desmit gadiem, kad draugu grupa uzņēmās rūpi par vairākām mazturīgām daudzbērnu ģimenēm Bauskā. Gādāja, lai bērni būtu apģērbti un paēduši, lai būtu nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm. Līdz kādu dienu saprata, ka ģimeņu skaits, kam nepieciešama palīdzība, strauji pieaug, un secināja, ka daudzās ģimenēs nav motivācijas mainīt savus dzīves apstākļus, jo nepārtraukti no kāda tiek saņemta palīdzība. Lai veicinātu ģimenēs vēlmi pašiem parūpēties par savu labklājību, mēs nolēmām mainīt palīdzības sniegšanas veidu un kā galveno izvirzīt bērnu, jauniešu un vecāku izglītības veicināšanu. Tā, iesaistot jau lielāku draugu pulku, tika nodibināta NVO biedrība “Eņģeļa sirds”. Tagad biedrības rīkotie pasākumi ir vērsti uz izglītošanu. Tiek rīkotas izglītojošas ekskursijas, bērni tiek vesti uz muzejiem, izstādēm, teātra izrādēm, kino un citiem kultūras un izglītojošiem pasākumiem.

MŪSU MĒRĶI

Veicināt bērnu izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt talantus jau no mazotnes, un motivēt mainīt dzīves uztveri caur izglītojošiem pasākumiem.

Ar projektiem veicināt attālāko lauku reģionu attīstību un sekmēt jauniešu uzņēmējspējas, un sagatavot kvalificētu darbaspēku nacionālā, reģionālā un pašvaldības līmenī.

Ilgtermiņa mērķis – katra novada attālākajos lauku reģionos izveidot ģimenes sociālās integrācijas inkubatoru “Ligzda”.

KO MĒS ATBALSTĀM

Bērni un jaunieši no mazturīgām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, nepilnām ģimenēm, aizbildniecībā un adopcijā esošie bērni, SOS ciemata bērni.

Bērni un jaunieši no visas Latvijas, īpaši no attālāko lauku reģioniem.

Viena no neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām ir cilvēki, kuriem nepienākas maznodrošināto vai trūcīgo statuss, taču viņu ienākumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu sev iztiku. Tās ir ģimenes, kur viens vai abi vecāki ir strādājoši, bet nepietiek līdzekļu pamatvajadzību segšanai. “Ligzda” projekta ietvaros nešķirojot tiks strādāts ar visu lauku novadu skolu bērniem, bet priekšrocības un finansiālā palīdzība tiks sniegta vājākajai sociālā statusa grupai.

MŪSU UZDEVUMI

Sniegt emocionālo un praktisko atbalstu bērniem un jauniešiem, audzināt patriotismu un mīlestību pret Dzimto zemi

Sniegt daudzpusīgu izglītību bērniem un jauniešiem no mazturīgām ģimenēm lauku reģionos

Atbalstīt bērnu talantu pilnveidošanu un izkopšanu

Attīstīt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem kopīgu mērķu sasniegšanai

Bērnu un jauniešu motivēšana, lai nākotnē radītu daudzsološus uzņēmējus un darbiniekus, aroda speciālistus

Svētku svinēšanas tradīciju iedibināšana ģimenēs

EŅĢEĻA SIRDS VĒSTNIECES

IVANDA BITE

ivanda-bite

ILONA PRODNIECE

ilona_prodniece

IEVA DUĻEVSKA

ieva-dulevska

GINTA OSE

ginta-ose

SANITA MEŠKALO

sanita-meskalo

EVA VEINBERGA

eva_veinberga

INGA JĀKOBSONE

inga-jakobsone

ZANE ŠMITE

DACE BĒRZIŅA

dace-berzina

ATBALSTI ZIEDOJOT

ZIEDO, IZMANTOJOT PAYPAL KONTU

Sazinies ar mums