Projekti

Mūsu projekti


  Dāvināsim Zinātkārumus!

  Biedrība “Eņģeļa Sirds” rīko Ziemassvētku akciju “DĀVINĀSIM  ZINĀTKĀRUMUS!” Akcijas mērķis ir biedrības redzeslokā nonākušiem Latvijas lauku reģionu, daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu talantīgajiem bērniem sagādāt pārsteigumu Ziemassvētkos. Esam iecerējuši iepriecināt bērnus ar izzinošām, radošām dāvanām un kārumiem. Aicinām Jūs ar savu atbalstu iesaistīties, un palīdzēt mums sarūpēt zinātkāri un darboties prieku rosinošas dāvanas. Bērnus iepriecināsim ar lasāmām grāmatām un enciklopēdijām (dažāda vecuma bērniem), attīstošām, izglītojošām vai prāta un loģikas spēlēm, krāsām, otām, plastilīnu un citām lietām radošiem darbiem, vai inventāru sportiskām aktivitātēm. Lai...

   Ritums no muzikālās Lejnieku ģimenes

   Ritums Lejnieks ir vienīgais brālis piecu bērnu ģimenē. Viņam ir četras māsas Maija Līva (4g.), Māra Līga (6g.), Madara Laima (9g.) un vecākā māsa Marta (16g.). Ģimene dzīvo Platones pagastā “Skudrās”. Par ģimeni rūpējas mamma viena pati. Bērni ir liels atbalsts, palīdz mammai mājas darbos. Vienpadsmitgadīgā Rituma pienākumos ietilpst malkas ienešana un mājas kurināšana. Viņam patīk palutināt mammu un māsas. Dažkārt  viņš mammu un māsas pārsteidz, pagatavojot brokastis vai apsveic ar pašgatavotu apsveikuma kartiņu. Ritums ir ļoti labsirdīgs, sirsnīgs...

    Megija, Kitija un Kristiāna Pačegones – māsiņas no 7 bērnu ģimenes

    Kitija, Megija un Kristiāna ir māsas, kas nāk no 7 bērnu ģimenes. Mamma bērnus audzina viena. Ģimenei ir maznodrošināto statuss un, ņemot vērā šos apstākļus,  nav iespēja apmaksāt papildus izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās meitenes varētu izkopt un veicināt savus talantus. Meitenes ir ļoti daudzpusīgas, talantīgas un zinātkāras. Megija, kura mācās 8. klasē, šogad ar biedrības atbalstu pie profesionāla pasniedzēja apguva ģitārspēli un ļoti vēlas nodarbības turpināt. Viņai ģitārspēle ļoti patīk un jāpiepilst, ka pedagogs apstiprina, ka meitenei ir...

     IGORS SOROGOVECS – plāno studēt RSU un saistīt dzīvi ar ķīmijas nozari

     Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klasē mācās īpaši jaunieši – zinātkāri, mērķtiecīgi, patiesi.  Katram piemīt savs raksturs, sava dzīves nostāja un viens no viņiem ir perspektīvais  ir Igors Sorogovecs. Jau no pamatskolas laikiem Igoram ir izcili rezultāti dabaszinību priekšmetos. Viņš ar degsmi un interesi piedalās dažādos novada pasākumos, konkursos, olimpiādēs, demonstrējot ļoti labas zināšanas un prasmes, saņemot balvas un atzinības rakstus.  Ļoti patīk eksperimentēt un praktiski darboties.  Jaunietis  ir ļoti punktuāls un neatlaidīgs, noteikti ir gatavs uzņemties atbildību un spējīgs...

      KRISTERS KALNIŅŠ – jaunais un perspektīvais basketbolists

      Kristers Kalniņš aug trīs bērnu ģimenē, kurā vienīgā aprūpētāja ir mamma Danuta. Kopš mazotnes Kristeram  ļoti padodas basketbols. Lai veicinātu talantīgā, sportiskā un atbildīgā jaunieša attīstību, ir jāiegulda liels un mērķtiecīgs darbs, kas līdz šim ģimenes iespēju robežās, kā arī ar biedrības un ziedotāju atbalstu ir darīts. Lai vispusīgi attīstītos, puisis apmeklē ne tikai basketbola treniņus, bet arī vieglatlētiku, baseinu, piedalās dažādās sporta sacensībās.  Pateicoties Kristera neatlaidīgajam darbam un iepriekš sniegtajam atbalstam, puisis ir bijis ASV, spēlējis  Milwaukee Bucks...

       LINDA HIRTE – nākamā ķīmiķe

       Lādezera pamatskolas 9. klases skolniece Linda Hirte ir ļoti jauka, sirsnīga jauniete. Kopš bērnības viņu aizrauj viss, ko var novērot sadzīvē. Īpaši vielas, to pārvērtības, īpašības un tas, ko ar tām var paveikt. Kaut ķīmiju skolā Linda mācās tikai pāris gadus, šobrīd viņa pārzina vairāk nekā prasa skolas programma, jo arī meitenes brīvā laika nodarbības ir saistītas ar šo priekšmetu. Linda padziļināti iepazīstas ar ķīmijas vēsturi un alķīmiju, iespēju robežās eksperimentē. Viņas sapnis ir apgūt zināšanas augstā līmenī. Nākotni...

        KATE ESĪTE – teicamniece, kura vēlas apgūt fotografēšanu un bilžu apstrādi

        Kate Esīte mācās Bauskas novada  Īslīces pamatskolā. Ir apzinīga, mērķtiecīga, vispusīgi attīstīta meitene, ar ļoti nopietnu attieksmi pret mācību darbu, pienākumiem un visu, kam ķeras klāt. Pateicoties Gaižēnu stipendijai, ar kuru katru gadu tiek apbalvoti sekmīgākie skolēni,  beidzot 6.klasi, Kate par teicamām sekmēm ieguva savu pirmo mobilo telefonu. Meitene  ir aktīva skolas un klases sabiedriskajā dzīvē, darbojas Skolēnu pašpārvaldē. Ir izveidojusi un ar ļoti labiem panākumiem (novada un valsts līmenī) vairākus gadus darbojas skolēnu mācību uzņēmumā „Gudrais kamolītis”, tādā...

         LINDA SAKNE – Sports un Brīvā cīņa

         Lindai Saknei ir 17 gadu, viņa mācās Bauskas 2. vidusskolā. Meitene ir no četru bērnu ģimenes, kurā vienīgā apgādniece ir mamma un, neraugoties uz veselības sarežģījumiem, mamma  ļoti cenšas  nodrošināt visu bērniem nepieciešamo. Lai nopelnītu papildus līdzekļus ģimenei, vasaras brīvlaikos  strādā arī Linda un viņas brāļi un māsa. Grūtie dzīves apstākļi  ir iemācījuši  Lindai centību un atbildību. Meitenes sekmes skolā ir  labas un teicamas, viņu interesē ķīmija, fizika, literatūra, angļu valoda un īpaši sports. Ar labiem panākumiem viņa trenējas...

          IVO – zaļā dzīvesveida piekritējs ar sapni par Zinātnes skolu

          Ivo mācās Lādezera pamatskolā, viņam ir 14 gadi. Ģimenes vienīgais apgādnieks ir tēvs, mamma veselības dēļ nevar strādāt. Ivo ir aizrautīgs jaunais pētnieks, ar lielu interesi un izpratni seko līdzi pasaules notikumiem un aktualitātēm. Puisis ir ļoti gudrs un mērķtiecīgs, īpaši viņu interesē pētniecības process. Jau vairākus gadus Ivo ģimene ievēro videi draudzīgu dzīvesveidu, ģimenes pieredze un rīcība pamudināja zēnu papētīt, kā ikdienā iespējams ierobežot plastmasas maisiņu patēriņu. Viņš vēlas vairāk izzināt šo jomu, apzināt, kas lietas labā dotajā brīdī...

           KRISTAPS GASŪNS – no bērnunama līdz Jauno pilotu skolai

           2019.gada vasarā, pēc Bauskas SOS Bērnu ciemata vadības ieteikuma, biedrības pārstāves iepazinās ar ļoti mērķtiecīgu puisi Kristapu Gasūnu. Kristapa bērnība ir bijusi skarba: lielāko daļu savas dzīves viņš pavadījis bērnunamā un SOS Bērnu ciematā. Kristapam ir 14 gadi un viņš mācās Bauskas 2.Vidusskolas  8.klasē. Kristapa sapnis ir kļūt par pilotu. Ar biedrības atbalstu 2020.gada vasarā Kristapam bija iespēja piedalīties “AirBaltic” Jauno pilotu skolas simulācijas nodarbībās. Biedrības pārstāves bija īpaši pārsteigtas par to, cik ļoti Kristaps bija sagatavojies šim simulācijas pasākumam. Pašmācības...