Domnīca Krāslavas novada Aulejas pagastā

Krāslavas novadā izveidojām domnīcu par Ģimenes sociālās integrācijas inkubatora «Ligzda» izveidi.

Diskusijas mērķis bija izzināt novada un pašvaldības ieinteresētību izveidot novadā «Ligzdu», kurā veicināt jauniešu motivāciju izglītoties, stimulēt jauniešu iemaņas un prasmes, lai nākotnē jaunieši būtu konkurētspējīgi darba tirgū. Motivēt spējīgāko jauniešu turpmāko ieguldījumu novadā, veidojot jaunus uzņēmumus un nodrošinot ar darbu vietējos iedzīvotājus.

Domnīcas dalībnieki

Aivars Andžāns (RVT Krāslavas struktūrvienības vadītājs )

Žanna Drozdovska (Krāslavas novada pašvaldības iestādes Izglītības pārvaldes ierēdne)

Liene Lapsa (SOS ciemats projektu vaditāja)

Māra Ušacka (Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja)

Inese Hmeļnicka (Krāslavas domes izpilddirektora vietniece budžeta un finanšu jautājumos)

Viktors Moisejs ( Krāslavas domes priekšsēdētāja vietnieks, Plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komiteja)

Jānis Tukāns (Krāslavas Valsts Ģimnāzijas direktors)

Lidija Miglāne (Krāslavas novada Izglītības pārvalde vadītāja)

Aivars Umbraško (Aulejas pagasta priekšsēdētājs)

Ināra Dzalbe (Krāslavas domes Attīstības nodaļa vadītāja)

Valda Novika ( Uzņēmēja, viesu nama “Rāmuļi” īpašniece)

Ruslans Hamutiņins (uzņēmējs “RH būve” īpašnieks)

Sarmīte Uzuliņa (Labklājības ministrija, ES Struktūrfondu departamenta direktore)

Elīna Celmiņa (Labklājības ministrija, Sociālās iekļaušanas politikas departaments)