Projekti

Mūsu projekti


Deivids – ar vidējo atzīmi 9,38 un apņēmību kļūt par labāko datorspeciālistu Latvijā

Deivids Reinieks mācās Īslīces pamatskolas 5. klasē. Zēns ar izcilām sekmēm, vispusīgām interesēm, erudīts, pieklājīgs, draudzīgs, izpalīdzīgs, ļoti atbildīgs. Viņam var uzticēt jebkuru uzdevumu - paveiks to ar vislielāko atbildību. Klasē ir līderis. Deivida ģimenē aug trīs bērni - Deivids ir vecākais. Ģimene ļoti rūpējas par savu bērnu izglītošanu, redzesloka paplašināšanu, atbalsta bērnus viņu interešu un spēju realizēšanā, kaut gan rocība laukos dzīvojošai trīs bērnu ģimenei nav liela. Kā stāsta Deivida skolotāja, viņš jau no 1. klases ir piedalījies visos iespējamos...

Akcija DATORS MĀCĪBĀM

Pagājušajā gadā iesākām projektu “Dators mācībām”. Šī projekta laikā esam iepazinušas daudzus talantīgus skolēnus. Esam pateicīgas par finansiālo atbalstu, ko mums sniedza Amerikas tautieši un mūsu draugi no Latvijas. Tādēļ mums ir iespēja uzdāvināt 160 bērniem datorus, lai viņi varētu pilnvērtīgi piedalīties attālinātajās mācībās. Paldies visām skolām, to direktoriem, skolotājiem, darbiniekiem, sociālajam dienestam, pašvaldībām, visiem, kuri palīdzēja mums uzmeklēt ģimenes, kurām dāvātais dators ir ļoti nepieciešams. Bērni bija ļoti laimīgi par dāvanā saņemto datoru. Stāstu, kas iepriecināja mūs, ir daudz, bet...

Amanda – kura sapņo kļūt par farmaceiti

Stāstu mums atsūtīja Priežmalas skolas direktore, par Amandu, kurai ir 12 gadi, viņa mācās 6.klasē un nāk no 5 bērnu ģimenes. No 1.klases Amanda darbojas Latvijas Mazpulkos, kas šodien ir lielākā un spēcīgākā jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un māca jauniešiem mīlestību pret savu dzimteni. Savu interesi par ārstnieciskajiem augiem Amanda ir pārmantojusi no savas mammas. Amanda vasarā vada ekskursijas pa...

Kaiva Elīza Ozola – topošā māksliniece

Mani sauc Kaiva Elīza Ozola, es mācos Limbažu vidusskolas 8.klasē. Ģimenē esam piecas māsas, mana mamma ir māksliniece. Tētis mājās ir diezgan reti, jo viņš strādā Vācijā, remontējot dzīvokļus. Jau no bērnības, es vienmēr esmu zīmējusi un dziedājusi. No 3 gadu vecuma dziedu Limbažu vokālajā grupā “Pogas”. Ar “Pogām” esmu piedalījusies ļoti daudzos konkursos un gandrīz vienmēr esam ieguvuši augstākās pakāpes novērtējumus, un 2018.gadā piedalījāmies Dziesmu svētkos. Jau piecus gadus mācos solo dziedāšanu vokālajā studijā “Mūzikas spārnos”. No pirmās klases eju...

Ritums no muzikālās Lejnieku ģimenes

Ritums Lejnieks ir vienīgais brālis piecu bērnu ģimenē. Viņam ir četras māsas Maija Līva (4g.), Māra Līga (6g.), Madara Laima (9g.) un vecākā māsa Marta (16g.). Ģimene dzīvo Platones pagastā “Skudrās”. Par ģimeni rūpējas mamma viena pati. Bērni ir liels atbalsts, palīdz mammai mājas darbos. Vienpadsmitgadīgā Rituma pienākumos ietilpst malkas ienešana un mājas kurināšana. Viņam patīk palutināt mammu un māsas. Dažkārt viņš mammu un māsas pārsteidz, pagatavojot brokastis vai apsveic ar pašgatavotu apsveikuma kartiņu. Ritums ir ļoti labsirdīgs, sirsnīgs...

Megija, Kitija un Kristiāna Pačegones – māsiņas no 7 bērnu ģimenes

Kitija, Megija un Kristiāna ir māsas, kas nāk no 7 bērnu ģimenes. Mamma bērnus audzina viena. Ģimenei ir maznodrošināto statuss un, ņemot vērā šos apstākļus, nav iespēja apmaksāt papildus izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās meitenes varētu izkopt un veicināt savus talantus. Meitenes ir ļoti daudzpusīgas, talantīgas un zinātkāras. Megija, kura mācās 8. klasē, šogad ar biedrības atbalstu pie profesionāla pasniedzēja apguva ģitārspēli un ļoti vēlas nodarbības turpināt. Viņai ģitārspēle ļoti patīk un jāpiepilst, ka pedagogs apstiprina, ka meitenei ir...

IGORS SOROGOVECS – plāno studēt RSU un saistīt dzīvi ar ķīmijas nozari

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klasē mācās īpaši jaunieši – zinātkāri, mērķtiecīgi, patiesi. Katram piemīt savs raksturs, sava dzīves nostāja un viens no viņiem ir perspektīvais ir Igors Sorogovecs. Jau no pamatskolas laikiem Igoram ir izcili rezultāti dabaszinību priekšmetos. Viņš ar degsmi un interesi piedalās dažādos novada pasākumos, konkursos, olimpiādēs, demonstrējot ļoti labas zināšanas un prasmes, saņemot balvas un atzinības rakstus. Ļoti patīk eksperimentēt un praktiski darboties. Jaunietis ir ļoti punktuāls un neatlaidīgs, noteikti ir gatavs uzņemties atbildību un spējīgs...

KRISTERS KALNIŅŠ – jaunais un perspektīvais basketbolists

Kristers Kalniņš aug trīs bērnu ģimenē, kurā vienīgā aprūpētāja ir mamma Danuta. Kopš mazotnes Kristeram ļoti padodas basketbols. Lai veicinātu talantīgā, sportiskā un atbildīgā jaunieša attīstību, ir jāiegulda liels un mērķtiecīgs darbs, kas līdz šim ģimenes iespēju robežās, kā arī ar biedrības un ziedotāju atbalstu ir darīts. Lai vispusīgi attīstītos, puisis apmeklē ne tikai basketbola treniņus, bet arī vieglatlētiku, baseinu, piedalās dažādās sporta sacensībās. Pateicoties Kristera neatlaidīgajam darbam un iepriekš sniegtajam atbalstam, puisis ir bijis ASV, spēlējis Milwaukee Bucks...

LINDA HIRTE – nākamā ķīmiķe

Lādezera pamatskolas 9. klases skolniece Linda Hirte ir ļoti jauka, sirsnīga jauniete. Kopš bērnības viņu aizrauj viss, ko var novērot sadzīvē. Īpaši vielas, to pārvērtības, īpašības un tas, ko ar tām var paveikt. Kaut ķīmiju skolā Linda mācās tikai pāris gadus, šobrīd viņa pārzina vairāk nekā prasa skolas programma, jo arī meitenes brīvā laika nodarbības ir saistītas ar šo priekšmetu. Linda padziļināti iepazīstas ar ķīmijas vēsturi un alķīmiju, iespēju robežās eksperimentē. Viņas sapnis ir apgūt zināšanas augstā līmenī. Nākotni...

KATE ESĪTE – teicamniece, kura vēlas apgūt fotografēšanu un bilžu apstrādi

Kate Esīte mācās Bauskas novada Īslīces pamatskolā. Ir apzinīga, mērķtiecīga, vispusīgi attīstīta meitene, ar ļoti nopietnu attieksmi pret mācību darbu, pienākumiem un visu, kam ķeras klāt. Pateicoties Gaižēnu stipendijai, ar kuru katru gadu tiek apbalvoti sekmīgākie skolēni, beidzot 6.klasi, Kate par teicamām sekmēm ieguva savu pirmo mobilo telefonu. Meitene ir aktīva skolas un klases sabiedriskajā dzīvē, darbojas Skolēnu pašpārvaldē. Ir izveidojusi un ar ļoti labiem panākumiem (novada un valsts līmenī) vairākus gadus darbojas skolēnu mācību uzņēmumā „Gudrais kamolītis”, tādā...