LINDA SAKNE – Sports un Brīvā cīņa

Projekta apraksts

Lindai Saknei ir 17 gadu, viņa mācās Bauskas 2. vidusskolā. Meitene ir no četru bērnu ģimenes, kurā vienīgā apgādniece ir mamma un, neraugoties uz veselības sarežģījumiem, mamma  ļoti cenšas  nodrošināt visu bērniem nepieciešamo. Lai nopelnītu papildus līdzekļus ģimenei, vasaras brīvlaikos  strādā arī Linda un viņas brāļi un māsa. Grūtie dzīves apstākļi  ir iemācījuši  Lindai centību un atbildību. Meitenes sekmes skolā ir  labas un teicamas, viņu interesē ķīmija, fizika, literatūra, angļu valoda un īpaši sports. Ar labiem panākumiem viņa trenējas brīvajā cīņā, ir ieguvusi pirmās vietas gan Latvijā, gan starptautiskās sacensībās. Linda plāno  kļūt par sporta skolotāju vai treneri, ir ļoti neatlaidīga un pie tā mērķtiecīgi strādā, attīstot sevi.  Lindai būtu nepieciešams atbalsts specializēta sporta apģērba un apavu iegādei, kā arī viņa ļoti vēlētos apmeklēt brīvās cīņas sporta nometnes.

ZIEDO AR PAYPAL VAI MAKSĀJUMU KARTI

Tavs ziedojums
Informācija

VAI ZIEDO AR PĀRSKAITĪJUMU

Neaizmirsti maksājuma mērķī norādīt konkrētu Projekta nosaukumu / saņēmēju