Rutkovsku ģimene – un muzikālā Beāte

Projekta apraksts

Stiprās un gudrās ģimenēs slēpjas Latvijas nākotne.

Rutkovsku ģimenē aug trīs bērni – 3 talantīgas meitas. Vecākā meita Keita šogad absolvēja Alūksnes Valsts ģimnāziju un iestājās RTU. Vidējā Beāte mācās Malienas pamatskolas 8.klasē, bet mazākā Renāte ir 2.klases skolniece.

Visas māsas ir muzikāli apdāvinātas, dziedāja un dzied  ansamblī ,,Marmelādes’’, spēlē teātri un piedalās skatuves runas konkursos gan skolā, gan novadā un Latvijā.

Beāte ir viena no tiem skolēniem, kas veido mūsu skolas mugurkaulu – centīga, apzinīga, atklāta un darbīga. Beāte piedalījās divu projektu izstrādē,  un ar viņas iniciatīvu skolā tagad ir kāpšanas siena ārā pie skolas un pēdiņu trasīte skolas zālē, kur mazajiem sacensties veiklībā. Arī patlaban tiek realizēts projekts ar Beātes dalību, kura mērķis ir mazināt covid radītās sekas skolēnu mentālajā veselībā – ,,Labbūtības ceļakarte’’.

Beāte  dzied ansamblī ,,Marmelādes’’ jau no 1.klases, dejo skolas deju kolektīvā un vada skolas pasākumus. Beātei ir dabas dota laba balss un ritma izjūta. Ļoti patīk dziedāt gan ansamblī, gan solo. Ir ļoti skatuviska, darbu veic ar lielu atbildības sajūtu. Mērķtiecīga! Gatava izaicinājumiem, patīk neierasta dziesmu repertuāra apguve.

Meitenes dziedāšanas talanta izkopšanai būtu nepieciešamas individuālas dziedāšanas nodarbības ar dziedāšanas pedagogu un akustiskā ģitāra, jo meitene vēlas turpināt muzicēt. Beāte vēlas apgūt ģitārspēli, dziedāšanai piešķirot vēl citas nokrāsas. Šāds atbalsts kalpotu arī kā Beātes līdzšinējās aktivitātes novērtējums un atspaids kuplajai Rutkovsku ģimenei, kurai vienmēr 1.vietā ir bērnu izglītošanās, bērnu intereses un bērnu aktivitātes.

Beāte un viņas ģimene teiktu lielu paldies par atbalstu viņas muzicēšanas talanta izkopšanai.

 

Gunta Vancāne,

Beātes klases audzinātāja

10.11.2021.

ZIEDO AR PAYPAL VAI MAKSĀJUMU KARTI

Tavs ziedojums
Informācija

VAI ZIEDO AR PĀRSKAITĪJUMU

Neaizmirsti maksājuma mērķī norādīt konkrētu Projekta nosaukumu / saņēmēju