Ģimeniskas vērtības gadsimtiem cauri ir stāvējušas neapgāžamas, stipras kā klints. Ģimene ir vērtība, par to šaubu nav, un veselīgu, stabilu ģimeni var nosaukt par veiksmes atslēgu jaunā cilvēka audzināšanā, kas vienlaikus ir arī svarīgs Latvijas valsts pamats.

Tieši šāda ir Pauliņu ģimene, kurā aug četri brīnišķīgi bērni.

Šoreiz mūsu veiksmes stāsts ir par divām talantīgām māsām no šīs ģimenes – Agnesi un Agati.

Agnese ir uzcītīga Krāslavas vidusskolas 6 klases skolniece ar zelta liecību. Agneses sirdslieta ir vijolspēle, un jau tagad viņu droši var nosaukt par jaunu mākslinieci, kas izvirzījusi sev augstus mērķus.

Agate ir mērķtiecīga jauniete, kura šogad iestājusies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 10 klasē. Jebkuru darbu veic ar augstu atbildības sajūtu. Meitenes sapnis ir kļūt par mūziķi. Klavierspēle ir meitenes sirdslieta. Agate daudz sava laika velta, lai vingrinātos klavierspēlē. Agati iedvesmo Latvijas mūziķu sasniegumi pasaulē un tas ir viens no iedvesmas avotiem, kas mudina neatlaidīgi virzīties uz mērķa sasniegšanu.

Māsas bieži muzicē kopā un piedalās dažādos koncertos un konkursos. Abas ļoti vēlas ierakstīt kopīgu muzikālo video.

Talantu pilnveidošanai meitenēm nepieciešams metronoms un noskaņotas klavieres (tas jādara regulāri), ģimenei tam nav papildus līdzekļu. Tāpēc sirsnīgā Pauliņu ģimene būtu ļoti pateicīga par atbalstu meitām – talantu sekmēšanai un mērķu sasniegšanai.