Projekta “Spārno talantus!” dalībnieks Deivids Reinieks ar sapni par savu IT uzņēmumu.

Deivids Reinieks patlaban mācās Īslīces pamatskolas 7.klasē, tomēr jau mērķtiecīgi raugās nākotnē. Vidusskolas izglītību plāno iegūt Bauskas 2.vidusskolā. Viņš ir ārkārtīgi zinātkārs un apzinīgs – paralēli mācībām skolā, kur iegūst augstas sekmes, viņš izzina pasaules procesus Laboratorium Zinātnes skolā. Mācoties par elektroniku, fiziku un ķīmiju, Deivids ir secinājis, ka iespēja eksperimentējot izprast fizikālās un ķīmiskās sakarības un parādības paver jaunu skatu uz pasauli. Šos eksperimentus viņš gribētu turpināt veikt arī nākamajā Zinātnes skolas mācību gadā.

Arī matemātika un datorika aizrauj Deividu – viņa sapnis ir izveidot savu uzņēmumu, kas nodarbotos ar datorprogrammu un lietotņu programmēšanu. Lai šo sapni piepildītu, zināšanas matemātikā un datorikā noderēs. Viena no Deivida īpašībām – uzņēmība – arī palīdzēs sekmēt panākumus. Deivids aktīvi darbojas savas skolas Skolēnu domē, viņš uzņemas pasākuma organizatora pienākumus, lai citi skolēni varētu priecāties par tādiem pasākumiem kā gaidāmā Valentīndienas balle. Paralēli mācībām pamatskolā un Zinātnes skolā un pienākumu pildīšanai Skolēnu domē viņš piedalās dažādos konkursos. Konkursā “Mana vārdnīciņa” Deivids izpelnījās 1.vietu Latvijā, kā arī viņš aktīvi piedalās skolas un novada olimpiādēs.

Deivids Reinieks ir motivēts sasniegt savus mērķus, mācoties un apgūstot jaunas prasmes Laboratorium Zinātnes skolā, kā arī aktīvi interesējas par personīgās izaugsmes iespējām. Ja Tev ir iespēja, atbalsti Deividu, lai palīdzētu sasniegt viņa sapņus! Iespējams, tieši viņš sekmēs Latvijas IT nozares attīstību nākotnē un izstrādās jaunus tehnoloģiskos risinājumus mūsdienu problēmām.

Biedrība “Eņģeļa Sirds” vēlas turpināt sekmēt jauniešu izaugsmi. Lai īstenotu projektu “Spārno talantus” un piepildītu Latvijas jauniešu sapņus ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Mēs vēlamies vēlreiz pateikties Scandic Fusion par sniegto atbalstu! Kopā mēs varam palīdzēt izglītoties jaunajiem speciālistiem, kuri kādu dienu veidos mūsu valsti!