Kate Esīte no Bauskas novada Īslīces pagasta ir apzinīga, mērķtiecīga, talantīga meitene ar ļoti nopietnu attieksmi pret mācību darbu, pienākumiem lauku mājās un savas nākotnes veidošanu. Kate kopā ar jaunāku māsu Dārtu dzīvo lauku mājās, kur vecāki nodarbojas ar zemkopību, kā arī uztur vistas un citus mājdzīvniekus. Abas māsas vieno liela aizraušanās ar rokdarbiem – latviešu tautisko aksesuāru aušanu un adīšanu.

Ģimene dzīvo, ņemot vērā seno latviešu tradīcijas, kā arī ciešā saskarsmē ar dabu. Pateicoties Gaižēnu stipendijai, ar kuru katru gadu tiek apbalvoti sekmīgākie skolēni,  beidzot 6.klasi, Kate par teicamām sekmēm ieguva savu pirmo mobilo telefonu.

Meitene ir ļoti aktīva skolas un klases sabiedriskajā dzīvē, darbojas Skolēnu pašpārvaldē. Ir izveidojusi un ar ļoti labiem panākumiem (novada un valsts līmenī) vairākus gadus darbojas skolēnu mācību uzņēmumā „Gudrais kamolītis”, tādā veidā apgūstot uzņēmējdarbības pamatiemaņas. Pēc vidusskolas absolvēšanas Kate plāno turpināt studēt kādā no Latvijas lielākajām augstskolām.

Brīvajā laikā Kate aizraujas ar mūsdienās jauniešu vidū aizmirstiem rokdarbiem – ada un auž latviešu tradicionālās jostas, grāmatzīmes, prievītes un tautiskās galvas rotas, kurās iestrādā latviešu spēka zīmes. Meitene ļoti vēlētos iemācīties apieties ar aušanas stellēm, lai savu talantu varētu attīstīt tālāk. Kate no sirds novērtēs un priecāsies, ja atbalstīsiet centienus izglītoties un palīdzēsiet saglabāt latviskās tradīcijas.