Madara Zadovska

Madara, kura mācās Druvas vidusskolas 11.klasē, ir ļoti aktīva un motivēta jauniete.  “Madara ir vienmēr un visur, kur viņai ir jābūt.” Tā par Madaru saka draugi un klases biedri. Arī viņai ir dažādas aizraušanās un hobiji, ar ko nodarbojas brīvajā laikā, piemēram, dziedāšana, klavierspēle, tautas deju dejošana. Mācībās meitenei ir ļoti augsti sasniegumi – viņa piedalās dažādās olimpiādēs, kur gūst godalgotas vietas. Paralēli mācībām, Madara ir savas vidusskolas skolēnu prezidente. Viņa stāsta, ka vēlas pasauli padarīt labāku, ko viņa cer panākt, nākotnē kļūstot par mediķi. Madara vēlas kļūt par ģimenes ārsti, lai palīdzētu cilvēkiem izveseļoties un justies laimīgākiem. Meitene plāno studēt RSU, un, lai to sekmīgāk izdarītu, cenšas pašmācības ceļā sevi pilnveidot un izglītot medicīnas jomā, lai varētu sekmīgi startēt universitātē. Madara ļoti vēlas piedalīties kursos, nometnēs un nodarbībās, kur varētu mācīties un pilnveidoties.

Medicīnas nozarē vienmēr ir nepieciešami jaunie speciālisti, kas spēj uzklausīt, izprast un palīdzēt cilvēkiem dažādās ar veselību saistītās jomās. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt ik vienu, kurš interesējas par šo jomu, lai gādātu par to, ka nākotnes Latvijā netrūks ārstu, kas rūpējas par mūsu visu veselību.

Topošā mediķe ir ļoti ieinteresēta apgūt arvien vairāk zināšanu un praktisku iemaņu, tāpēc meitene ļoti vēlas piedalīties vienīgajā medicīnas nometnē, kas tiek rīkota Baltijas valstīs šogad – Big Brain Medicīnas nometne. Tā notiks augustā Engures novadā, un tās dalībnieki varēs iejusties mediķu lomā, veicot dažādas praktiskus uzdevumus, piemēram, šūšanu, preparēšanu, kā arī dalībnieki iemācīsies ļoti daudz teorētisku zināšanu. Maksa par dalību vienai personai ir 548 EUR, tāpēc mēs lūdzam atbalstu, lai meitenei būtu iespēja gūt daudz jaunu zināšanu šajā nometnē, kas iedrošinātu un motivētu viņas vēl vairāk tiekties uz sava mērķa sasniegšanu.

ZIEDOT