Stāstu mums atsūtīja Priežmalas skolas direktore, par Amandu, kurai ir 12 gadi, viņa mācās 6.klasē un nāk no 5 bērnu ģimenes. No 1.klases Amanda darbojas Latvijas Mazpulkos, kas šodien ir lielākā un spēcīgākā jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un māca jauniešiem mīlestību pret savu dzimteni. 

Savu interesi par ārstnieciskajiem augiem Amanda ir pārmantojusi no savas mammas. Amanda vasarā vada ekskursijas pa dabas takām, iejūtoties meža laumiņas tēlā, apmeklētajiem stāstot par augu īpašībām un augu tējām, kā tās palīdz uzturēt možu garu un veselību.

Amanda arī nodarbojas ar tērpu dizainu un šūšanu, dzied Aglonas bazilikas kora skolā, palīdz vecākiem lauku darbos.

Aicinām novērtēt Amandas centienus tradīciju mantojuma turpināšanā. Lai Amanda varētu nākotnē iestāties farmācijas fakultātē, viņai priekšā vēl garš ceļš ejams, jālasa daudz grāmatas, jāapmeklē kursi un jāizmanto visas iespējas pieredzes apmaiņas gūšanā. Lai Amanda iegūtu profesionālas iemaņas, tam ir jāvelta ne tikai laiks un gribasspēks, bet ir nepieciešami arī materiālie ieguldījumi. Esam nolēmušas atbalstīt Amandu viņas mērķa sasniegšanā, un, lūdzam pievienoties arī jūs.