Kitija, Megija un Kristiāna ir māsas, kas nāk no 7 bērnu ģimenes. Mamma bērnus audzina viena. Ģimenei ir maznodrošināto statuss un, ņemot vērā šos apstākļus,  nav iespēja apmaksāt papildus izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās meitenes varētu izkopt un veicināt savus talantus. Meitenes ir ļoti daudzpusīgas, talantīgas un zinātkāras.

Megija, kura mācās 8. klasē, šogad ar biedrības atbalstu pie profesionāla pasniedzēja apguva ģitārspēli un ļoti vēlas nodarbības turpināt. Viņai ģitārspēle ļoti patīk un jāpiepilst, ka pedagogs apstiprina, ka meitenei ir potenciāls. Par Megijas neatlaidību, mērķtiecību un uzņēmību liecina tas, ka viņa pašmācības ceļā jau pāris gadus apgūst ķīniešu valodu un vēlas šo valodu apgūt pie privātskolotāja.

Kitija mācās 5. klasē un viņas sirdslieta ir pavārmāksla. Ar biedrības atbalstu ir piedalījusies gatavošanas meistarklasēs un ar māsu Kristiānu piedalījās bērnu pavārmākslas TV šovā ´’Viens divi – gatavs!´´. Viņa jau no mazotnes sapņo par pavārgrāmatu bērniem, kuras autore būtu viņa pati. Kitija uzskata, ka tieši bērna sarakstīta pavārgrāmata un izmēģinātas receptes ieinteresētu citus bērnus ēst  gatavošanas procesā.

Kitijas un Megijas talanti un aizraušanās ir vairāk mākslinieciski, savukārt Kristiāna ir īsta matemātiķe. Viņa vairākkārt ir uzvarējusi dambretes turnīros un šobrīd vēlas apgūt šahu. Viņas aizraušanās ir dažādas prāta un loģiskās domāšanas spēles un uzdevumi. Kristiāna ļoti priecātos apgūt šahu pie īsta šaha spēles profesionāļa.