Ukrainas solidarizēšanās pasākums

Sagaidot siltās pavasara dienas un Lieldienas pēc aizvadītās grūtās ziemas, biedrība “Eņģeļa Sirds” sadarbībā ar Bauskas novada sociālo dienestu rīkoja solidarizēšanās pasākumu, izrādot atbalstu kara skartajām Ukrainas ģimenēm. Šis pasākums ukraiņu bērniem sniedza iespēju gūt pozitīvas emocijas un miera sajūtu, piedaloties dažādās aktivitātēs un sadraudzējoties ar citiem bērniem – gan ukraiņiem, gan latviešiem. 

Solidarizēšanās un integrācijas pasākuma sākumā katra ģimene varēja Ukrainas kartē atzīmēt, no kuras pilsētas vai apkaimes ir atceļojusi uz Latviju drošības un miera meklējumos. Dienas gaitā bērni kopā ar Lieldienu zaķiem devās dažādās rotaļās un spēlēs – smiekli un siltas sarunas piepildīja visu apkārtni. Lai sasildītos agrā pavasara dienā, tika vārīta Ukraiņu tradicionālā zupa – borščs, ko ar gardu muti ēda ik viens pasākuma dalībnieks. Pasākuma gaitā visiem bija iespēja arī radoši izpausties, krāsojot Lieldienu olas – to rotājumus bērni veidoja ar puķīšu, lapiņu un citu dabas materiālu nospiedumiem. Visa pasākuma laikā varēja just ārkārtīgi sirsnīgu un atbalstošu atmosfēru – gan lieli, gan mazi viens otram izteica atbalstošus vārdus, kas sasildīja sirdis un atgādināja, to, ka neviens nav viens šai pasaulē.

Mēs izjūtam neizsakāmu laimi un gandarījumu, redzot, ka varam vismaz dažiem kara skartajiem bērniem nodrošināt prieka, bezrūpības un miera pilnu dienu. “Eņģeļa Sirds” nosoda Ukrainā pastrādāto nežēlību, kas ir satracinājusi un sagrāvusi neskaitāmas ģimenes. Kopā ar Ukrainu un tās tautu mēs gaidām dienu, kad katrs ukrainis varēs justies droši par savu, savas ģimenes un valsts drošību un mieru.