Ziedotājiem

JŪSU ZIEDOJUMS IR NEPIECIEŠAMS, LAI REALIZĒTU ŠĀDUS MĒRĶUS:

 • izglītojošas ekskursijas Latvijā, apgūstot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru;
 • izglītojoši pārgājieni, lai iepazīstinātu ar Latvijas kultūrvēsturiskiem objektiem, izzinātu Latvijas dabas daudzveidību un satiktu amatniekus (aroda meistarus);
 • motivējošu runu cikli Latvijas lauku skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražojošu nozaru pārstāvjus;
 • stipendija skolu jauniešiem, katra semestra labākajiem skolēniem;
 • organizēt nometnes, kurās bērni iepazīst iespējamo nākotnes profesiju;
 • individuāls atbalsts Latvijas bērniem – izvērtējot bērnu talantu, piesaistīt profesionālus pedagogus/speciālistus; apmaksāt kursus/mācības; apmaksāt nometnes; apmaksāt nodarbības, ko vada  privātskolotāji; nodrošināt turpmāko mācību iespēju un talantu izkopšanu;
 • nodrošināt bērnus ar mācību procesā nepieciešamo (grāmatas, datori, skolēnu rakstāmgaldi u.c.);
 • biedrības uzturēšanas izdevumu segšana.

Ziedotājs pats var noteikt un izvēlēties, kuram projektam ziedojums ir paredzēts, un biedrība garantē, ka šis ziedojums tiks izlietots konkrētajam projektam.

Veicot ziedojumu, maksājuma uzdevumā jānorāda ziedojuma mērķis. Ja ziedojums ir bez konkrēta mērķa, tad biedrības valde nolemj, kuram mērķim šo ziedojumu novirzīt.

informacija-ziedotajiem-engela-sirds-biedriba-organizacija-ziedojumi-berniem-palidziba-berniem

INFORMĀCIJA ZIEDOTĀJIEM

Biedrībai Eņģeļa Sirds ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot biedrības projektiem, Jūs saņemsiet nodokļu atlaides, norādot par to savā ienākuma deklarācijā, privātpersonām nepieciešams norādīt personas kodu, uzņēmumam – reģistrācijas numuru.

Pievieno šo dokumentu, iesniedzot deklarāciju

  Sazinies ar mums

  Konts ziedojumiem

  Nosaukums: Biedrība EŅĢEĻA SIRDS

  Tālr. Nr.: +371 29216036

  E-pasts: info@engelasirds.lv

  Adrese: Upes iela 15, Alejas, Ķekavas novads, LV-2111

  Reģ.nr.: 40008270671

  Konta Nr.: LV04HABA0551044579981

  Banka: AS SWEDBANK

  Swift: HABALV22