Atbalsts ģimenēm

Biedrības mērķis pārsvarā ir centrēts uz bērnu izglītošanu, bet, ņemot vērā bieži redzēto nabadzību ģimenēs, atsevišķos gadījumos sniedzam arī palīdzību, nodrošinot ģimeni ar  pirmās nepieciešamības precēm, pārtikas produktiem un medikamentiem, īpaši izvērtējot, kādas lietas ģimenei ir nepieciešamas. Pateicoties mūsu draugu atbalstam, nodrošinām arī ar mācību procesā nepieciešamo: grāmatām, datoriem, skolēnu rakstāmgaldiem, gultām un citām precēm.