PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATNES

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) Jūs atradīsiet informāciju par to, kā biedrība “Eņģeļa sirds”, reģistrācijas numurs 40008270671 (turpmāk – “Biedrība” vai “mēs”) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē www.engelasirds.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamos vai pastarpināti pieejamos pakalpojumus – veicat ziedojumu labdarības projektiem (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā atsauce “Jūsu personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē vai var tikt pamatoti izmantota Jūsu kā vienas no iepriekš minētajām personām identificēšanai (turpmāk – “Personas Dati”).

Personas Datu pārzinis ir Biedrība “Eņģeļa sirds”, vienotais reģistrācijas numurs 40008270671, juridiskā adrese Šmerļa iela 3 – 212A, Rīga, LV-1006, e-pasta adrese info@engelasirds.lv.

POLITIKAS DARBĪBAS JOMA

Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:

 • visiem jautājumiem saistībā ar mūsu esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem ziedotājiem;
 • tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm;
 • visām mūsu no VDAR un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem izrietošajām saistībām.

DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs apstrādājam Personas Datus, lai nodrošinātu finansējumu labdarības projektiem portālā engelasirds.lv. Informāciju mēs iegūstam no ziedotājiem vai to pilnvarotām personām. Šāda datu vākšana ir nepieciešama, lai pienācīgi pārvaldītu ziedojumus un izpildītu saistības pret ziedotājiem un saskaņā ar juridiskajiem pienākumiem. Saņemot ziedojumu, mēs iegūstam informāciju par ziedotāju (vārds, uzvārds, personas kods) un bankas konta numuru (ja maksājums ir veikts ar bankas pārskaitījumu), kā arī ziedojuma summu un citu norādīto informāciju (piem., e-pasts, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģ.nr. u.c.). Šie dati tiek izmantoti grāmatvedības vajadzībām un, ar ziedotāja piekrišanu, tiek publicēti mājaslapā ziedotāju sarakstā. Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šī informācija nesatur datus, kas ļautu identificēt jūs kā indivīdu. Datu uzglabāšana: Mēs glabājam datus par ziedojumiem tik ilgi, cik tas ir nepieciešams grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas Datus, kas tiek publicēti mājaslapā, tiek apstrādāti neierobežotu laiku, bet jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs veicam Personas Datu apstrādi:

 1. Jūsu piekrišanas pamatā;
 2. Juridisko pienākumu izpildei;
 3. Leģitīmo interešu pamatā, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti. Mēs ierobežojam datu apstrādi tikai tajos mērķos, kuros tā ir nepieciešama, un sniedzam piekļuvi datiem tikai personām, kuras to nepieciešams, lai izpildītu savus pienākumus.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs varam nodot Personas Datus trešajām personām, lai sniegtu pakalpojumus mūsu klientiem. Mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējus, grāmatvedības pakalpojumus utt., bet tikai tik daudz, cik nepieciešams.

Jums jāņem vērā, ka ziedošana notiek ar maksājumu pakalpojuma sniedzēju starpniecību, bet Biedrība nesniedz datus šiem pakalpojumu sniedzējiem bez jūsu piekrišanas.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs varat izmantot šādas tiesības:

 1. Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu Personas Datu apstrādi.
 2. Labojumu tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt labojumus jūsu Personas Datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 3. Iebildumu tiesības: Jums ir tiesības iebilst pret jūsu Personas Datu apstrādi, ja tā nav nepieciešama.
 4. Aizmirstamības tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu Personas Dati tiktu dzēsti.
 5. Piekrišanas atsaukšanas tiesības: Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Ja jums ir sūdzības par datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti ES un EEZ iekšienē, bet var tikt nodoti ārpus šīs teritorijas, ievērojot drošības pasākumus un tiesisko regulējumu.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam veikt izmaiņas politikā un jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs ieteicam periodiski pārbaudīt, vai politikā ir veiktas izmaiņas.