PROJEKTI

MŪSU UZDEVUMI

Sniegt emocionālo un praktisko atbalstu bērniem un jauniešiem, audzināt patriotismu un mīlestību pret Dzimto zemi

Sniegt daudzpusīgu izglītību bērniem, jauniešiem, mazturīgām ģimenēm no lauku reģioniem

Atbalstīt bērnu talantu pilnveidošanu un izkopšanu

Attīstīt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem kopīgu mērķu sasniegšanai

Bērnu un jauniešu motivēšana, lai nākotnē radītu daudzsološus uzņēmējus un darbiniekus, aroda speciālistus

Svētku svinēšanas tradīciju iedibināšana ģimenēs

ATBALSTI ZIEDOJOT

ZIEDO, IZMANTOJOT PAYPAL KONTU

    Sazinies ar mums

    MŪSU DRAUGI