Katrina-Ozola-atbaltit-talantus-ziedot-berniem-ziedot-jauniesiem

Katrīna Ozola (15 gadi) mācās Limbažu vidusskolas 9.klasē. Meitene ir jaunākā no piecām māsām. Viņa ir apzinīga, mērķtiecīga un ļoti aktīva meitene, kuras ikdiena ir piepildīta ar daudz dažādām nodarbēm, kas viņai ir tuvas, piemēram, zirgu jāšanas sportu, ģitārspēli, japāņu valodas un šaha pamatu apguvi pašmācības ceļā, loka šaušanu un aktiermākslas nodarbībām, kas aizrauj jau no 1.klases.

Lai gan Katrīnas interešu loks ir plašs, viņa ir pārliecināta, ka nozares, kas viņu saista visvairāk ir IT un medicīna. Aizraušanās ar medicīnu aizsākās meitenes personīgās pieredzes dēļ – Katrīnai tika uzstādīta diagnoze – onkoloģiska saslimšana. 8.klasi meitenei nācās apgūt attālināti – mājmācībā. Ilgstoši uzturoties slimnīcā un ārstējoties, Katrīna saprata, ka savu nākotni grib saistīt ar medicīnu. Tā kā slimības dēļ, ķīmijas mācību stundas tika iekavētas, Katrīna šobrīd ļoti apņēmīgi cenšas apgūt iekavēto. Ar nepacietību gaida, kad varēs iestāties Jauno mediķu skolā, kā arī vēlas apmeklēt ar medicīnu un ķīmiju saistītus kursus, lai iegūtu papildus zināšanas un prasmes šajās jomās.

Lai atbalstītu Katrīnas izvēli nākotnē mācīties medicīnu, aicinām ziedot projektam Spārno talantus, ar norādi Katrīnai, lai viņa varētu apmeklēt nodarbības, kurās viņa iegūs padziļinātas zināšanas par ķīmiju, bioloģiju un medicīnu.

ZIEDOT