Biedrība “Eņģeļa sirds” dāvina datorus tehnikuma jauniešiem

Biedriba-engela-sirds-davuna-datorus-tehnikuma-jauniesiem

Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vairāki audzēkņi saņēma personīgā lietošanā portatīvos datorus. Šāda iespēja radās, pateicoties PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktores Dagnijas Vanagas sadarbībai ar biedrības „Eņģeļa sirds” vadītājām Ivandu Biti un Ievu Duļevsku. Lai nodrošinātu skolēnus ar datoriem, finansiālais atbalsts saņemts no Amerikas tautiešiem un Amerikas latviešu apvienības (ALA).

Kaija Petrovska, kura vada ALA nozari „Sadarbība ar Latviju”, organizēja līdzekļu vākšanas kampaņu Amerikā. Tika ievietots aicinājums atbalstīt biedrības projektu „Dators mācībām” laikrakstā „Laiks”. Uz šo aicinājumu atsaucās arī Amerikas latvietis Maksis Grīns, kurš savā 100. dzimšanas dienā platformā „GoFundMe” izveidoja ziedojuma vākšanas kampaņu „Dators mācībām”.

Pateicoties visiem, kuriem svarīgi, lai Latvijas bērni varētu pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā, biedrībai „Eņģeļa sirds” ir iespēja uzdāvināt datorus 160 Latvijas skolēniem. 

Krāslavas struktūrvienības vadītāja Larisa Rukmane ar Rīgas Valsts tehnikuma audzināšanas nodaļas izglītības metodiķi Ievu Dorilu audzēkņiem uzdeva izpildīt vienu uzdevumu, kuru jaunieši apņēmās paveikt, saņemot dāvanā datoru.

Skolas audzēkņu pašu izvēlētā uzdevuma mērķis ir veicināt jauniešu pienākuma apziņu un veidot atgriezenisko saiti. Galvenais skolēnu pienākums ir sekmīgi pabeigt vidusskolu.

Ļoti liela nozīme bērnu talantu sekmēšanā, pirmkārt, ir ģimenei, skolu direktoriem un skolotājiem, jo bērnībā ir būtiski pamanīt bērnu talantu un censties jau no mazotnes skolēnu virzīt uz mērķi.

Pielāgojoties šī brīža sarežģītajam laikam, Latvijas skolas un biedrība „Eņģeļa sirds” meklē iespējas, kā motivēt jauniešu vēlmi mācīties arī mājas apstākļos, un cenšas bērnus iedvesmot, lai, atrodoties mājās, viņi ne tikai pavadītu laiku pie datora, bet arī izkoptu veselīgu dzīvesveidu. Tāpēc īpašs prieks, ka jaunieši savos apņemšanās aprakstos bija iekļāvuši arī sportiskās aktivitātes un mērķus.

 

Avots: Krāslavas vēstis

J. Rogas foto