Biedrība “Eņģeļa sirds” Limbažu vidusskolas skolēniem ziedo 12 datorus

Limbažu vidusskolai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar biedrību “Eņģeļa sirds”. Sadarbības rezultātā,  biedrība atbalsta Limbažu vidusskolu sekmīgai izglītības procesa norisei un iespēju skolēniem mācīties attālināti. 2020./2021. mācību gadā 12 no 5.-12. klašu skolēni saņēma biedrības “Eņģeļa sirds” ziedos portatīvus datorus.

Tā, kā viens no biedrības svarīgākajiem mērķim ir atbalstīt un attīstīt skolēnu talantus, tāpēc, saņemot datorus, skolēniem bija jāprezentē kāds no saviem talantiem.

Bijām pozitīvi pārsteigti, ka starp skolēniem, kuri saņēma datoru ir topošais animāciju filmu veidotājs. Kā dāvanu, skolai un biedrībai par saņemto datoru, skolēns apņemas izveidot videoklipu par savu skolu.

Kāds no skolēniem, savas prasmes un talantu vēlas izmēģināt veidojot 3D dimensijā “Nākotnes māju”.  Bet, vairāki no skolēniem, sevi “redz” mākslas jomā, piemēram, ka topošais  aktieris vai suvenīru veidotājs no dažādiem izejmateriāliem, t.sk., meža dabas materiāliem. Daži no skolēniem, popularizējot savu “topošo” talantu, labprāt izveidotu vienaudžiem prezentācijas materiālus par friziera un policista profesiju.

Kā atzina paši skolēni un viņu vecāki, pateicoties skolas sadarbībai ar biedrību, skolēniem vēlreiz radās iespēja padomāt par to, par ko viņi vēlas kļūt. Nopietnāk padomāt par savām Karjeras iespējām, un turpinot mācības, izvirzīt sev konkrētākus mērķus un uzdevumus, censties tos īstenot.

Sadarbība ar biedrību “Eņģeļa sirds” ir lielisks atbalst skolēniem, viņu ģimenēm un nenoliedzami, mūsu skolai. Jo skolēni, sekojot savu vienaudžu piemēram, iespējams, vairāk pievērsīsies savu prasmju, iemaņu un zināšanu attīstībai, savu talantu izkopšanai un īstenošanai dzīvē. Tā mēs visi būsim ieguvēji!

Skolēnu vārdā, mīļš paldies biedrībai “Eņģeļa sirds” par piedāvāto iespēju atklāt un pilnveidot savus talantus!

 

Avots: Limbažu vidusskola

Sociālais pedagogs Ņina Luščenoka