Izglītojošā ekskursija Provodņikā

Oktobra noslēgumā biedrība “Eņģeļa Sirds” sadarbībā ar Bauskas novada Sociālo dienestu rīkoja ekskursiju vēsturiskajā ēkā “Provodņiks’, kur jaunieši varēja apskatīt nu jau radošajā industrijā populāro telpu, kā arī piedalīties mākslinieciski, radoši attīstošā meistarklasē, kuru vadīja māksliniece Baiba Ābelīte.

Jaunieši izpaudās, zīmējot ar ielu mākslā bieži pielietotajām grafiti krāsām. Kopīgi radītajā darbā tika ietvertas katra jaunieša emocijas un pārdomas, ļaujot viņiem reflektēt par sevi un radoši improvizēt ar krāsām. Baiba Ābelīte skaidroja, cik svarīgi ir paust savas emocijas. Piedalīšanās šadā krāsu terapijā ir viens no veidiem, kā to paveikt, reizē radot mākslas darbu. Šajā pasākumā veidotais jauniešu darbs nu jau atrdodas Bauskas novada Sociālajā dienestā, kur to var apskatīt interesenti.

Esam pateicīgi katram, kurš atbalsta biedrības īstenotos projektus un palīdz iedvesmot Latvijas jauniešus!

Ja arī Tu vēlies palīdzēt bērniem bagātināt zināšanas un izzināt pasauli un sevi, vari atbalstīt biedrības “Eņģeļa Sirds” organizētos pasākumus – to vari darīt šeit: