Māsas Kate un Dārta Esītes

Šīs vasaras lielākais un gaidītākais notikums Latvijā, kas satuvina latviešus visās pasaules malās un vieno kopīgā dziesmā un dejā, ir XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Mēs, biedrība “Eņģeļa Sirds”, lepojamies ar katru, kurš palīdz uzturēt latviskās tradīcijas un turpina iedvesmot arī jaunāko paaudzi mīlēt savu valsti un mūsu tautas tradīcijas un vērtības. Vēlamies izcelt jaunietes, kuras ar savu neatlaidīgo un rūpīgo darbu bagātina Latvijas kultūru un saglabā mūsu tradīcijas, ar rokām darinot tautiskās jostas, prievītes, grāmatzīmes un citus darbus, kas reprezentē latviskumu. 

Māsas Kate un Dārta Esītes dzīvo Īslīces pagastā lauku mājās. Ģimene jau vairākas paaudzes rūpējas par lauku īpašumu, audzē zemenes, kartupeļus un citus kultūraugus. Saimniecību papildina arī vistas, cūkas un truši. Meiteņu vecāki cenšas ievērot senlatviešu metodes un ticējumus, lai gādātu par varenām ražām – kad labāk sēt, kad labāk novākt ražu viņi nolemj, balstoties uz senču sen iegūtajām zināšanām. Meiteņu mamma uzsver, ka viņi dzīvo ciešā saskaņā ar dabu, un vēlas šo dzīvesveidu nodot tālāk arī nākamajām paaudzēm, meitenēm mācot par apkārtējās vides nozīmi un mūsu mijiedarbību ar to. Abas māsas no vecākiem ir mācījušās darba tikumu, kā arī lielo mīlestību pret Latviju. Kate, noslēdzot vidusskolas gadus, raugās tālākās izglītības ceļos – viņu aizrauj eksaktās zinātnes. Dārta mācās vidusskolā, bet jau tagad zina, ka viņa savu nākotni redz kultūras jomā. Lai gan māsām vīzijas par nākotnes virzieniem ir atšķirīgas, viņas abas aizraujas ar dažāda veida rokdarbiem. Vairumu sava brīvā laika meitenes aizvada aužot tautiskās jostas un citus latvju spēka zīmēm rotātus aksesuārus.

Kate un Dārta visus savus darbus auž mājās uz pašdarinātas diegu, kociņu un mezgliņu sistēmas, kas pilda aušanas steļļu funkcijas. Meitenes, sagatavojoties aušanai, sev apsien jostu, pie kuras piestiprināta diegu virtene – otrs gals tiek piesiets pie trubas virtuvē, gultas rāmja vai ozola dārzā. Tā, rūpīgi sekojot iepriekš sagatavotam raksta dizainam, kas izzīmēts uz rūtiņu lapas, viņas secīgi vienu pēc otras iestrādā diegu rindas, darinot izcilas tautiskās jostas un citus aksesuārus. Katrs diedziņš tajos ir slīdējis caur rokām, izjutis mīlestību, kas māsām ir pret latviskajām tradīcijām un šo savu aizraušanos. Viņas ir izstudējušas savas mammas saglabātos aušanas pierakstus, dažādas grāmatas, kas māca par šo radošo nodarbi, kā arī, uzsākot jaunu darbu, pārskata latviešu spēka zīmju apkopojošo grāmatu, lai rūpīgi izvēlētos, kuras no šīm zīmēm rotās nākamo jostu, prievīti vai grāmatzīmi.

Katrai šai spēka zīmei ir sava īpašā nozīmē – tā katra pilda konkrētas funkcijas, gādājot par to nēsātāju labklājību. Piemēram, zalkša zīme, ko meitenes nereti iestrādā jostās, vairo viedumu un gudrību to nēsātājam vai nēsātājai.. Vēl viena zīme, kas rotā dažādus tautiskos aksesuārus ir jumis – tas nes pārticību, veiksmi un auglību. Katra māsu veidotā josta ir rūpīgi pārdomāta un atbilst tradicionālajiem zīmju un dizainu veidošanas principiem, par kuriem meitenes mācās no ģimenes tradīcijām un specializētajām grāmatām.

Iepriekš Dārta un Kate savus darbus nav pārdevušas, izņemot atsevišķus gadījumus, taču kādu dienu viņas gribētu piedāvāt savas tautiskās jostas katram, kurš vēlas rotāties ar tām un būt latvju spēka zīmju sargāts. Lai tas notiktu, māsas vēlētos izgatavot vairāk jostu un citu aksesuāru, lai palielinātu savu devumu Latvijas tautai un tās tradīciju kopumam.

Šobrīd meitenes ar savu lielo uzņēmību, čaklumu un rūpību ir spējušas apgūt aušanu mājas apstākļos, kā arī attīstījušas gan tehniku, gan kompozīcijas veidošanas prasmes. Viņas ir gatavas un ļoti gribētu spert nākamo soli – apgūt aušanu uz īstām stellēm, kas paātrinātu rokdarbu darināšanas procesu, kā arī ļautu iejusties profesionālu tautas tērpu meistaru lomās. Lai sāktu apgūt šo jauno iekārtu, pietiktu ar kompaktām galda stellēm, piemēram, stellēm “Leena” (links uz šo modeli: Galda stelles Leena – Stelles un to aprīkojums – Te atrodas viss aušanai nepieciešamais – stelles, šķieti, atspoles, nītis, riekumi. (audejiem.lv)), kas maksā 786 EUR. Šo steļļu iegādei meiteņu ģimenei ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Ja Tev ir vēlme un iespēja palīdzēt meitenēm attīstīt talantu un uzturēt latviskās vērtības, tad to vari darīt, ziedojot. Mēs ticam, ka kādos no gaidāmajiem Vispārējajiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem būs latvju meitas un zēni, kuri lepni nēsās tieši Kates un Dārtas darinātos tautas tērpus un tos papildinošus aksesuārus. Palīdzēsim augt un attīstīties talantīgai un patriotiskai jaunatnei, kas ir mūsu Latvijas nākotne!