Motivējošā runa Īslīces pamatskolā

Biedrība “Eņģeļa sirds” uzsāk jaunu projektu – Motivējošo runu lasījumi skolās.

Motivējošo runu cikli Latvijas novadu skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražošanas nozaru pārstāvjus. Mūsu uzdevums ir motivēt jauniešus mācīties, iedvesmoties, izvirzīt un sasniegt mērķus, piekopt veselīgu dzīvesveidu.

Ieguvumi: Iegūsim informāciju par situāciju lauku skolās, veidosim datu bāzi par katru no tām, un analizēsim, kādu palīdzību varam sniegt, lai uzlabotu mācību kvalitāti lauku skolās. Izveidojot ciešāku kontaktu ar jauniešiem un bērniem, ir produktīvāka sadarbība nākotnē. Izvēloties talantīgākos bērnus, veicināsim viņu prasmes un talantus, lai nākotnē izaudzinātu Latvijas lauku reģionos uzņēmīgus, mērķtiecīgus un veiksmīgus uzņēmējus, zinātniekus, speciālistus, lai viņi nākotnē sniegtu savu devumu Latvijas tautsaimniecībā.